Leia tööamps just selleks ajaks ja kohas, mis sulle sobib

GWB aitab sul leida ajutist või pikemaajalist tööd erinevates ettevõtetes, valida sobivat koormust, vahetada ameteid või töötada mitmes ametis samal ajal. Mis kõige tähtsam - tööta enda seatud tingimustel. Muuda oma tööelu põnevaks ja vaheldusrikkaks ning alustada uutmoodi töökarjääri!
Asu tööampsu otsima

8 551 200 €

Eurot teenitud tasuna

6 303

registreerunud klienti

239 668

aktiivset tööampsajat

1 627 300

tundi ülesandeid täidetud

Kandideerimine on lõppenud

Leia tööamps

Bolt Drive Autopargi Teenindus

Tööampsu pakkujast

Vajame abi Bolt Drive autode tankimiste ja pesuga Tallinnas.
Vajalikud on B-kategooria juhiload ja tegu on ainult automaatkastiga autodega.

Multi Ampsu tiimi valitud inimesed pääsevad ligi Exceli failile, kus uuendatakse igal õhtul E-P kell 21:30-22:00 infot tankimist ja puhastust vajavate autode kohta. Oma nime tohib lisada ainult nende autode taha (tühja lahtrisse), mis ei ole juba kellegi teise poolt võetud. Tasustamine toimub 1 auto=1 tk (2.5€) alusel. Arvesta, et töömaht võib päeviti olla väga erinev! Mõni päev saad tankida/pesta 15 või rohkem autot ja teine päev on autosid vähem.

Töö kirjeldus:
1. Bolt drive autoga sõitmine Circle-K tanklasse ja auto tankimine, Bolt kütusekaardiga.
2. Elektriautode laadimine
3. Autode sisepuhastus tolmust wet vipes. 

4. Autost prügi eemaldus
5. Admin edasised korraldused (autode ümber parkimine, GWM meeskonna liigutamine jne) 

Töö toimub ajavahemikul 08:00-17:30. (Võimalik teha ka kauem, kui tööamsaajal endal on soovi ja Bolt Drive Adminil on pakkuda tööd) GoWorkaBiti läheb kirja tehtud tükkide arv (ehk mitu autot antud päeval tankisid/puhastasid), mitte sellel konkreetsel päeval töötatud tunnid või kellaajad.


Tööpäeva algus ja lõpp on standardis Bolti maja ees (aadressil: Vana-Lõuna 15), või tööampsaja enda kodu uksel. Ehk tööd saab enamasti alustada kodust.

Päeva jooksul tuleb liikuda üle kogu Tallinna ja Harjumaa Bolt Drive autodega.

Detailne tööõpetus saadetakse eraldi lingina välja valitud tööapsajatele.

GWB meeskonna liikmed kes näitavad ülesse initsiatiivi ja on motiveeritud leidma lahendusi probleemidele. 

Tulevikus on sellistel inimestel võimalik liituda täiskohaga Bolt Drive meeskonnaga Bolt Operations OÜ-s

English instructions.

We need help refueling and washing Bolt Drive cars in Tallinn.

Category B driving licenses are required and all the vehicles are with an automatic transmission.

The people selected for the Multiamps team have access to an Excel file, where information about cars that need refueling and cleaning is updated every night Mon-Fri from 21:30 to 22:00. You can only add your name behind cars (in an empty box) that have not already been taken by someone else. Payment is based on 1 car = 1 piece (2.5 €). Note that the workload can vary  from day to day! Some days you can refuel / wash 15 or more cars and another day there are far fewer cars.

Job description:

1. Driving a Bolt drive to a Circle-K gas station and refueling a car with a Bolt fuel card.

2. Charging electric cars

3. Car interior cleaning from dust wet wipes.

4. Garbage removal from the car

5. Admin further orders (re-parking cars, moving GWM team members, etc.)

The work will take place between 08:00 and 17:30. (It is possible to work longer if the worker has the wish and Bolt Drive Admin has a job to offer) GoWorkaBit records the number of pieces made (ie how many cars were refueled / cleaned on a given day), not the hours or hours worked on that particular day. The start and end of the working day is standardly in front of the Bolt house (address: Vana-Lõuna 15), or at the front door of the worker's own home. Meaning in most cases you can start from home. During the day you have to move all over Tallinn and Harju County with Bolt Drive cars.

Detailed job training will be sent as a separate link to the selected jobseekers.

GWB team members who show initiative and are motivated to find solutions to the problems.

In the future, such people will be able to join the full-time Bolt Drive team at Bolt Operations OÜ